Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Big Brains. Small Films. Benoît Mandelbrot, The Father of Fractals | IBM

Δεν υπάρχουν σχόλια: