Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Αι προφητείαι εκπληρωθείσαιΤάδε έφη προφήτης στο 18' του ως άνω βίνδεου (sic):

-Αν μου έλεγε κάποιος τι θα κανει τη δευτέρα ή την τρίτη, τότε με κάποιο ρίσκο αλλά με παραπάνω από 55-60%, θα έλεγα ότι ή θα μείνει σταθερό ή θα πέσει...
-Εγώ διαφωνώ, ανέκραξεν είς των απίστων
-Τέλος πάντων,δεν πείραζει ελάλησεν ο προφήτης απελπισμένος πια...
-Ε, είναι εύκολο να βρούμε ποιος έχει δίκιο, είπεν μειδιών ο χρηματοδότης του προφήτη...θα το δούμε την Δευτέρα!

Αι ημέραι επέρασαν και στο μυαλό του προφήτη δεν σταμάτησε να έρχεται η συζήτηση με έναν εκ Βρεταννίας ορμώμενο προφήτη (ο οποίος τελευταίως από το γραφείον του εις την Ελβετίαν καταστρέφει τους λογαριασμούς των πιστών του που ακολουθούν τας προφητείας του), στον οποίον ο βρετανός προφήτης είχεν είπει:

-Sometimes they call me in CNBC and I am not pretty sure about what will happen...they keep asking me however...So I tell them...I am 55% sure that...
-55...εμειδιάσεν ο προφήτης...
-Well, 50% is no good so...απήντησεν υπομειδιών και ο εκ βρετανίας...

Δια τους απίστους πάντως...που περιμένουν το θαύμα δια να πιστέυσουν, αναφέρομεν το κλεισιμον του γενικού δείκτου την περασμένην δευτέραν...

ΓΔ:1653,63 -0.48% (σταθερόν ή θα πέσει όπως διέβλεψεν ο προφήτης....)

ευχαριστώ τον Κων/νο για την γλωσσική επιμέλεια του κειμένου

1 σχόλιο:

Kony είπε...

Το χέρι δεν πιάστηκε τόσην ώρα εκεί πάνω?